Hagaris Skogen

Skogsplan Hagaris
Avd nr Areal Ålder Virkeavd Beskrivning Åtgärd Åtgärd år
1 1,2 60 370 Skiktat Avverkning 24
2 1,2 80 447 Olikldrigt, luckigt, skiktat Avverkning 24
3 17,4 0 0 Ingomark
4 0,4 40 95 Lvskog Gallring flis 21
5 0,8 15 2 Lvskog flisved 24
6 1,5 50 331 olikldrigt skiktat Gallring 28
7 9,7 0 0 Annan mark
8 1,6 30 105 Uttag flisved 18 uttag Flisved
9 1,5 30 129 Delvis gallrat ingen tgrd
10 3 45 395 Lvskog Ingen tgrd
11 0,4 25 24 Lvskog inga Flisved 25
12 1 50 139 Lv stuga reservflis
13 1,2 25 6 Lvskog Flisved 24
14 0,2 40 6 Ingen tgrd
15 0,6 45 92 Skiktat luckigt Gallring 26
16 4,1 5 8 Avverkat 2012 ingen tgrd
17 0,9 65 250 ingen tgrd
18 3,6 25 161 Ttt Rjgallring till flis 19
19 0,8 50 150 Gallrat 2017 ingen tgrd 17
20 1,4 70 356 Gallring 24
21 0,7 70 285 snabbvuxet Averkning 25
22 2,2 80 1009 En del dd ved Avverkning 24
23 5,8 90 1161 Avverkning Averkning 25
24 5 110 1448 Averkning 26
25 0,7 45 112 Gallring 28
26 2,8 45 703 Gallring 28
27 7,3 40 1028 Stormfllningar efter gallring ingen tgrd
28 2,6 55 603 Ingen tgrd
29 11,2 35 1899 Skiktat gallring 29
30 1,1 45 167 Gallring 29
31 0,8 100 47 Ingen tgrd
32 5,4 100 1664 En del torkade trd Ved av stormflla trd? 19
33 1,1 80 112 Ingen tgrd
34 0,3 0 0 Myr
35 5,2 0 0 Avverkat 2017 Markberedning 19 20
36 2,6 50 462 Gallrat 2017 Ingen tgrd 17
37 7,1 15 71 Rjning 19
38 1 60 344 Gallring 25
39 1,5 95 245 Ingen tgrd
40 1 100 79 Ingen tgrd
41 6,2 45 868 Gallrat 2020 20
42 0,5 40 93 Gallrat 2020 20
43 4,6 55 1442 Gallrat 2020 20
44 0,6 0 0 Fridlyst gammal sumpskog
45 0,6 65 230 sumpigt Ingen tgrd
46 1,3 85 418 Avverkning 2020 20
47 6,4 40 1094 Brant Gallring 25
48 0,9 115 48 Ingen tgrd
49 2 120 521 Averkning 30
50 1,5 0 0 Berg
TOTAL 0