Hagaris Skogen

Skogsplan Hagaris
Avd nr Areal Ålder Virkeavd Beskrivning Åtgärd år
8 1,6 30 105 Uttag flisved 18 18
19 0,8 50 150 Gallrat 2017 17
35 5,2 0 0 Avverkat 2017 17
36 2,6 50 462 Gallrat 2017 17
TOTAL 0