Hagaris Skogen

Skogsplan Hagaris
Avd nr Areal Ålder Virkeavd Beskrivning Åtgärd Åtgärd år Åtgärd2
35 5,2 0 0 Avverkat 2017 Markberedning 19 20 Plantering halva
41 6,2 45 868 Gallrat 2020 20
42 0,5 40 93 Gallrat 2020 20
43 4,6 55 1442 Gallrat 2020 20
46 1,3 85 418 Avverkning 2020 20 Plantering 2023
TOTAL 0