Hagaris Skogen

Skogsplan Hagaris
Avd nr Areal Ålder Virkeavd Beskrivning Åtgärd Åtgärd år
18 3,6 25 161 Ttt Rjgallring till flis 19
32 5,4 100 1664 En del torkade trd Ved av stormflla trd? 19
35 5,2 0 0 Avverkat 2017 Markberedning 19 19
37 7,1 15 71 Rjning 19
TOTAL 0