Skifte Avd nr Areal ha Ägo Alder Hki Skikt SI Virke ha Virke avd Målklass Trädslag T G L Ä C Med diam Med höjd Stamantal/ha G-yta m2 Teräng GYL Teräng Trp Fukt veg typ Beskrivning Atgard year Atgard2 year2 atgard3 year3 done
111,2160G1G24310370PG0 95 5 00262202722202 80SkiktatAvverkning24000
121,2180S1G24360447PG0 70 30 0 0302303322202 80Olikåldrigt, luckigt, skiktatAvverkning24000
1317,45000000000Inägomark000
140,4140G2B2225095NS,s0 10 90 0 0181802722202 85LövskogGallring flis21000
150,8115R2B2022NS,s0 0 100 0 0070021102 85Lövskogflisved24000
161,5150G2B22220331NS,s10 20 70 0 0242002622300 80olikåldrigt skiktatGallring28000
179,716000000000Annan mark000
181,6130G1B2085105NO,s0 0 100 0 0141301534402 40Uttag flisved 18uttag Flisved0018
191,5130G1B2290129NS,s0 0 100 0 0151501533303 45Delvis gallratingen åtgärd000
1103145S1B22130395PG0 10 90 0 0242101522202 40LövskogIngen åtgärd000
1110,4125G1B206024NS,s0 100 0 0111101323303 40Lövskog inägaFlisved25000
1121150S1G22140139PG0 35 65 0 0221801521102 40Löv stugareservflis000
1131,2125G1B20606PG0 0 100 0 0111001333303 80LövskogFlisved24000
1140,2140S1B20606PG0 0 100 0 0201201223402 40Ingen åtgärd000
1150,6145G2B2215592PG0 30 70 0 0201702323302 80Skiktat luckigtGallring26000
1164,115R2G2428PG10 40 50 0 0010022202 40Avverkat 2012ingen åtgärd000
1170,9165G1G22290250PG40 45 15 0 0212202921102 30ingen åtgärd000
1183,6125G1G2245161PG35 40 25 0 01210100921102 30Tätt Röjgallring till flis19000
1190,8150G1T23180150PG95 5 0 0 0191802011102 30Gallrat 2017ingen åtgärd 170017
1201,4170G1T23250356PG50 45 5 0 0232102511102 30Gallring24000
1210,7170S1G24410285PG20 75 5 0 0272503321102 80snabbvuxetAverkning25000
1222,2180S1G274501009PG0 95 5 0 0332603421102 80En del död vedAvverkning24000
1235,8190S1G202001161PG5 95 0 0 0262002021102 30AvverkningAverkning25000
12451110S2G212901448PG5 90 5 0 0282302721102 30Averkning26000
1250,7145G1G22150112PG0 55 45 0 0201601921102 30Gallring28000
1262,8145G1G23255703PG0 60 5 0 35232202622202 40Gallring28000
1277,3140G1G24141028PG5 80 10 0212001522202 30Stormfällningar efter gallringingen åtgärd000
1282,6155G1G22230603PG10 85 5 0 0222202122202 30 Ingen åtgärd000
12911,2135G1G221701899PG20 45 35 0 0171502122202 30Skiktatgallring29000
1301,1145G1T18150167PG55 40 5 0 0201501921102 30Gallring29000
1310,81100S1T146047PG45 45 10 0 0221201023201 30Ingen åtgärd000
1325,41100S2G223101664PG0 95 5 0 0282202622102 30En del torkade trädVed av stormfälla träd?19000
1331,1180G1T16100112PG70 30 0 0 0201601221101 30 Ingen åtgärd000
1340,36000000000Myr000
1355,210K1G2200PG0 0 0 0 0000021202 30Avverkat 2017Markberedning 1920Plantering halva0017
1362,6150G1T23180462PG90 10 0 0 0201801811102 30Gallrat 2017Ingen åtgärd170017
1377,1115R2T231071PG60 10 30 0 0840022202 30Röjning19000
1381160G1T24340344PG65 3 5 0 0212003222202 30Gallring25000
1391,5195S1G18160245PG15 85 0 0 0231701822202 30Ingen åtgärd000
14011100S1T158579PG70 30 0 0231201422201 20Ingen åtgärd000
1416,2145G1G22140868PG5 80 15 0 0171501922202 30Gallrat 202020000
1420,5140G1G2019093PG15 80 5 0 0181602322202 30Gallrat 202020000
1434,6155G1G233151442PG5 80 15 0 0212003022202 40Gallrat 202020000
1440,6000000000Fridlyst gammal sumpskog000
1450,6165G1T23160230PG40 40 20 0 0221802531103 40sumpigtIngen åtgärd000
1461,3185S1G24325418PG5 65 30 0 0272103032103 40Avverkning 202020Plantering 2023000
1476,4140G1G211701094PG5 45 50 0 0171602122302 40BrantGallring25000
1480,91115S3T146048NO,b55 45 0 0 0211201034301 20 Ingen åtgärd000
14921120S2G20280521PG15 80 5 0 0292002822201 30Averkning30000
1501,57000000000Berg000